Pozvánka na mačací karneval - sobota 22.2.2020

Poďakovanie za účasť na brigáde

V sobotu 15.2.2020 obec organizovala brigádu. Dobrovoľníci vyčistili priekopu v blízkosti vodného zdroja na Hlaváči. Týmto im patrí veľké ďakujem. 

Usmernenie pre voličov

Obec Podkylava oznamuje obyvateľom obce, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžu posielať na emailovú adresu podkylava@mail.t-com.sk najneskôr do 10.2.2020. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

•  meno a priezvisko,

•  rodné číslo,

•  štátnu príslušnosť,

•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

História obce

Najstaršia písomná správa o Podkylave – kopanici je z r. 1709. Obec patrila čachtickému panstvu, konkrétne Erdodyovcom. Po r. 1866 tu mali majetky Breunerovci, bratia Sprihgerovci a nakoniec Zayovci.

Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Historický znak obce na to nepoukazuje. V najstaršom známom pečatidle z r. 1776 je vyryté srdce, z ktorého vyrastá bližšie neurčiteľný rastlinný motív. V strede na rovnej stopke je výrazná hviezdička. V hornej polovici pečatného poľa je vyrytý názov obce : PODKILAVA. Odtlačky pečatidla sme našli na dokumentoch z r.  1776-1781. Poznamenávame, že list z r. 1775 obec overila iným pečatidlom. Žiaľ, jeho odtlačok je celkom nezreteľný.

R. 1880 si obec dala vyhotoviť pečiatku. V strede poľa je opäť vyryté srdce, tu však z neho vyrastá vinič s jedným strapcom hrozna v strede. Kruhopis pečiatky znie: PODKILAVA KOZSÉN *1880* . Obec ju použila ešte aj r. 1900.

  

   

 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode