Konania stavebného a špeciálneho stavebného úradu

Záujem byť účastníkom týchto konaní potvrďte písomne na adresu : Obecný úrad Podkylava, Podkylava č. 6, 916 16 alebo elektronicky na adresu podkylava@mail.t-com.sk v lehote uvedenej v tabuľke.
 
číslo konania dátum začatia konania dátum zverejnenia informácie lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom konania predmet konania
         
         
         
         
         

Stavebné povolenie Adámek Pavol, rekreačná chata.pdf - Verejná vyhláška - zvrerejnené dňa 20.01.2020

Stavebné povolenie Adámek Pavol, prístupová komunikácia.pdf - Verejná vyhláška - zverejnené dňa 20.01.2020

 

 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode