História našej obce

Najstaršia písomná správa o Podkylave – kopanici je z r. 1709. Skladá sa z dvoch častí - Podkylava, Zbehy. Meno dostala od rovnomenného potoka. Územie Myjavskej pahorkatiny, tak ako aj priľahlých pohorí, bolo v období pred zásahom človeka do prírody lesnaté. Tento stav sa začal meniť postupným osídľovaním. Najväčší zlom znamenalo obdobie vzniku kopaničiarskeho života v 16. storočí, kedy nastalo klčovanie a vypaľovanie lesov s cieľom získať úrodnú pôdu. Obec patrila čachtickému panstvu, konkrétne Erdödyovcom. Po r. 1866 tu mali majetky Breunerovci, bratia Springerovci a nakoniec Zayovci.

JRD bolo založené v r. 1957. Tradičné zamestnanie pretrvalo i počas I.ČSR. Ženy sa venovali náročnému paličkovaniu vzácnych čipiek ešte v pol. 20. storočia. Za socializmu dochádzali obyvatelia za prácou do priemyselných podnikov na okolí, mnohí sa vysťahovali.

Z 19. storočia pochádzajú hlinené domy ojedinele ešte so slamenou strechou, výškou nad izbou alebo komorou, vchod je s výpustkom, steny stodôl a ploty sú vypletané prútim.

 

                            

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode