Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: 

Obec Podkylava, Podkylava 6, 916 16 alebo elektronicky na adresu: podkylava@mail.t-com.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

  • Žiadateľ: Mgr. Peter Dubinský, Podhorská 92, 921 01 Banka
  • Správne konanie začalo dňa: 20.02.2020

Obec Podkylava zverejňuje informáciu o začatí správneho konania dňa: 20.02.2020    

 

 

         
         
         

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode